Privacybeleid

Beleid persoonsgegevens.

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening of AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De verordening is de opvolger van de Wet Bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen.

  1. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens.
  • Het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie

Door deze nieuwe wet is het belangrijk zowel voor u als voor mij dat u weet wat ik als modevakschool voor het uitvoeren van een verantwoordelijke les over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens toestemming.